Tal i com Semaf ha sospitat des d’un principi sobre l’acord signat el passat 2 de juny i un cop verificades varies nòmines, l’empresa ha comès una irregularitat en l’aplicació de la fórmula. Això ha provocat que s’hagi abonant el preu de l’Hora Extra amb un valor inferior del que indica la pròpia sentència del Tribunal Suprem.

Els companys adherits als acords d’eficàcia limitada del passat 2 de juny signants per UGT, CCOO i CGT, un cop verificades diverses nòmines, hem observat que l’empresa els les ha pagat a un preu inferior al que estableix el Tribunal Suprem.

L’empresa ha interpretat una altra formula que li és mes favorable, però que perjudica als companys adherits als acords del 2 de juny. És per això que s’ha comés una irregularitat, pel fet d’ometre una sentència en ferm del Tribunal Suprem.

Aquesta irregularitat pot suposar una vulneració del Codi Civil en el seu article 1255, i és per aquest motiu que hem fet coneixedors d’aquesta anomalia a l’àrea de relacions laborals, amb còpia al director Social Corporatiu i també a la Direcció General de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Finalment dir-vos que tots aquells companys que tingueu dubtes amb el preu que us han pagat, ens oferim a fer-vos el càlcul real del preu de les Hores Extres basat en la sentència del Tribunal Suprem per tal que ho pugueu verificar com a part afectada directa d’aquesta irregularitat.