FGC

FGC
Cartas Abiertas

nº 2010-30 02/08/2010

El Consejo de Administración no representa en su totalidad la plantilla real de FGC (President del Consell d’Administració d’FGC)

El present és per comunicar-li, des de el nostre punt de vista i el de molts treballadors d’aquesta empresa, la que entenem és la interpretació de l’article 10 dels estatuts de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, referents a la representació de les persones que formen part del Consell d’Administració.