Amb l’objectiu d’homogeneitzar les condicions laborals de tots els treballadors de producció, creiem oportuna i necessària la instal-lació d’una font d’aigua potable pel consum dels treballadors del funicular de Gelida.