FGC

FGC
Comunicados

nº 2011-3 04/08/2011

Detectades irregularitats en el cobrament de les Hores Extres

Tal i com Semaf ha sospitat des d’un principi sobre l’acord signat el passat 2 de juny i un cop verificades varies nòmines, l’empresa ha comès una irregularitat en l’aplicació de la fórmula. Això ha provocat que s’hagi abonant el preu de l’Hora Extra amb un valor inferior del que indica la pròpia sentència del Tribunal Suprem. Els companys adherits als […]

FGC
Comunicados

nº 2011-2 24/01/2011

Denuncia a la Inspección de Trabajo sobre las condiciones laborales del grupo 3 de contratación y el agrave comparativo respecto al resto de trabajadores

Tal i com varem prometre en un INFORMA que aquesta secció sindical va publicar el 5 d’octubre de 2010, hem presentat una denúncia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Barcelona, sobre les condicions laborals del grup 3 de contractació i el greuge comparatiu respecte de la resta de treballadors.

FGC
Comunicados

nº 2010-10 09/11/2010

Horas extras, el logro de unos trabajadores para toda la plantilla

La más sincera enhorabuena para los 52 trabajadores de FGC que, a principios del año 2009, plantearon una reclamación a la empresa por diferencias de valor de las horas extraordinarias, que entendían se les debía abonar, como mínimo, por el importe de la hora ordinaria. ¡Lo hemos conseguido!