Es publica calendari provisional de vacances i períodes d’ajust de jornada del personal 1 i 2 de contractació i vacances i períodes de descansos agrupats del personal 3 i 6 de contractació per a l’any 2011.