En primer lloc em dirigeixo a vostè per felicitar-lo pel nou càrrec de director general de la que és la primera empresa pública traspassada al Govern de la Generalitat de Catalunya, el 5 de setembre de 1979.