Donades les noves circumstàncies del personal tècnic de maquinària de via que es veu obligat a realitzar una ampliació de la seva actual formació, sol-licito que es tornin a valorar aquests llocs de treball incloent-los en un grup professional superior al que es troben.