Un cop verificada la jurisprudència que contempla l’ordenament jurídic amb la doctrina que, de manera reiterada, estableix el Tribunal Suprem a l’interpretar i aplicar la llei sobre les Hores Extres, li volem manifestar el següent: