En la reunió que es va celebrar entre els quatre secretaris generals i la presidenta del Comitè d’Empresa, el dilluns 26 de juliol per la tarda, per a tractar les properes mobilitzacions del mes de setembre, SEMAF va exposar dues alternatives, que entenia, que milloraven o augmentaven la capacitat d’eficiència davant d’aquest decret llei, i que podien ésser les segúents.