A principis del mes de juliol la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha resolt favorablement amb l’expedient 8/0029462/10 el que des d’aquesta secció sindical enteníem que eren irregularitats o fets discriminatoris.