Els Secretaris Generals de les Seccions Sindicals, la Presidenta i el Secretari del Comitè d’Empresa hem estat reunits el dia d’avui amb els representants de la Direcció de l’empresa (RRHH), aquests ens han fet saber que per mandat del Govern de la Generalitat, aplicaran aquest mes de juny, la retallada del 5% dels nostres salaris, així mateix ens donen a conèixer que les cotitzacions a la Seguretat Social, per aplicació del decret, seran les mateixes que si seguíssim cobrant el mateix.