Degut a l’incompliment, probablement per desconeixement, des de fa temps dels acords en matèria de personal «formador», es a dir, treballadors que donen pràctiques i en especial pràctiques de Maquinista, he tingut la necessitat de fer-li arribar la meva preocupació quan he hagut que transmetre als comandaments que no estaven aplicant els acords vigents.