Finalitzat un temps prudencial per part de la seva àrea, per començar aplicar les recomanacions que va fer el Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barcelona, a petició de la Inspecció de Treball en el seu expedient 8/0034339/09 amb data del 06.08.2009, creiem que s’haurien d’haver produït ja alguns canvis en punts vitals com són la modificació de les ordres de servei, o bé l’adaptació de l’ergonomia en els temps de conducció.