Amb data d’ahir vaig fer referència a una situació prou evident de falta de planificació a l’hora d’executar cursos de formació, com els ajudants de tracció, necessaris des de fa molt de temps.