Des d’aquesta secció sindical volem recordar als Maquinistes de la SEAT que s’assegurin de que l’agent d’acompanyament tingui la formació adequada per desenvolupar correctament les tasques que se li encomanin.