Amb aquest escrit volem fer-li arribar el malestar que tenen els treballadors dels funiculars de Montserrat, Sant Joan i Santa Cova, sobre el soroll que es veuen obligats a patir dins de la sala de maquines durant la seva jornada laboral.