El passat 20 de gener de 2011 va haver una reunió entre la direcció de l’empresa i els representants dels treballadors per establir les bases del nou conveni col.lectiu. Certament, l’empresa va interpretar que la llei no els permitia poder aplicar els acords d’increment percentual al grup 3 de contractació i els contractes de relleu per prejubilació (altrament dit grup 6 de contractació).