El passat divendres 16 de setembre de 2011, representants del Semaf a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es van reunir amb la portaveu del grup parlamentari de Convergència i Unió per fer-la coneixedora dels incompliments que està duent a terme aquesta empresa, pública, pel que respecta al Grup 3 de Contractació.

La portaveu del grup parlamentari es va comprometre a donar-nos resposta un cop s’hagi posat en contacte amb la direcció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, a qui demanarà les explicacions oportunes sobre aquest incompliment.

Com la majoria de vosaltres ja sabeu, des d’aquesta secció sindical es va demanar una reunió extraordinària amb el Comitè d’Empresa al complert per tal de tractar la problemàtica del Grup 3. Al final, lamentablement, van anul·lar la reunió degut a que es van descuidar d’avisar als nostres representants en els temps i formes legislats.

Aquesta secció sindical, però, no ha deixat ni deixarà de lluitar per una clara vulneració dels drets d’un col·lectiu, per això s’han realitzat les següents accions:

  • 7.11.2008, denúncia a la Inspecció de Treball per tal que els agents del G3 habilitats a la conducció se’ls assigni el grup professional 4A Maquinista (reg. 8/0034862/08).
  • 6.05.2010, denúncia a la Inspecció de Treball per pagar els desplaçaments del Grup 3 per sota del preu de la hora extra, (registre 8/0017097/10).
  • 23.07.2010 reclamacions administratives prèvies a la via Judicial Social i les posteriors denúncies individuals a Magistratura pel preu dels desplaçaments del G3.
  • 24.01.2011, denúncia a la Inspecció de Treball per greuge comparatiu i condicions laborals clarament discriminatòries del Grup 3 (registre 8/002175/11).
  • Organitzar les distintes assemblees obertes a tots els treballadors del grup 3 de contractació per recollir tots els problemes (6.05.2010 i 10.06.2010).
  • El 9.06.2011 reunió amb la Direcció General d’FGC per exposar la situació del G3.
  • Amb la mateixa data; Denúncia a la Inspecció de Treball per no passar del Grup 3 (85%) al Grup 2 (100%) en el moment que els corresponia (reg. 8/0017672/11).
  • Hem estat la única Secció Sindical dels FGC que va adherir-se al conflicte col·lectiu del Grup 3 de contractació presentat el 5.07.2011 al Tribunal Laboral de Catalunya.
  • El 16.09.2011 representants sindicals del Semaf, van traslladar la problemàtica del Grup 3 al Parlament de Catalunya, per tal de fer-los coneixedors de l’actuació que està duent a terme una de les seves Empreses Públiques, la qual depèn del govern de la Generalitat, en concret del Departament de Territori i Sostenibilitat.