Com tots ja sabeu durant els darrers dies s’ha estat definint la constitució de la Comissió Negociadora per al nou conveni col.lectiu, arribant a una sèria d’acords.