La publicació de la present Ordre de servei té per objecte establir els diferents tipus de servei, previstos en l’itinerari, del mes de gener fins al mes de desembre de l’any 2011.