Després de la publicació d’una nova convocatòria de formació de Maquinistes de Locomotores, em dirigeixo a vostè per tal de donar a conèixer l’actual situació que existeix sobre la formació d’aquestes places i que es podria fer extensiu a altres tipus de formacions de l’àrea de producció.